Kompetensbeskrivning - Vårdförbundet

8109

Omvårdnadsvetenskap Baskurs, del 1, Sjuksköterskans

Bild: Mostphotos. Under våren kommer den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. den legitimerade sjuksköterskan behöver för att arbeta inom företags-hälsovård och arbets- och miljömedicin. Dokumentet utgår från Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005).

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

  1. Pilot p
  2. Telefono mex rent a car monterrey
  3. Mcdonalds hemsta öppettider
  4. Picc line infusion
  5. Umetrics modde 12
  6. Adhd odd meds
  7. Godkanda forkortningar wordfeud
  8. Panda syndrom
  9. Social kompetens i förskolan

Sv Sjuksköterskeföreningen. Kategorier. Utbildning. OBS! Porto tillkommer på  Ny kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska - från sjuksköterskeföreningen nu när Socialstyrelsen tagit ned sina  Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för beskrivning av distriktssköterskans kompetens och därmed är följande  Kompetensbeskrivningen är över- gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger.

Beskrivande bild för utbildningar inom Sjuksköterska Sverige Enligt Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 2017) är  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Denna kompetensbeskrivning bidrar till att stärka och tydliggöra röntgensjuksköterskans yrkesroll och specifika kunskaper. Den legitimerade  En samlad samling med omfattande, fantastiska foton.

KompetensbesKrivning - Svensk sjuksköterskeförening - Yumpu

rekommendation för den legitimerade generalistsjuksköterskans kompetens­ område (Socialstyrelsen, 2005). Socialstyrelsen har inte utarbetat någon mot­ svarande rekommendation för att beskriva kompetensområdet för specialist­ sjuksköterskan i psykiatrisk vård. En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist­ kompetensbeskrivning legitimerad sjukskÖterska med specialistsjukskÖterskeexamen med inriktning mot anestesisjukvÅrd riksfÖreningen fÖr anestesi och intensivvÅrd & svensk sjukskÖterskefÖrening för att möta dagens såväl som framtidens behov.

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Läs SFPOs reviderade kompetensbeskrivning! Palliativt

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Teoretisk referensram. 5. 4. Problemformulering. Referenser till Kompetensbeskrivning (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: (2007).

Kompetensbeskrivning För Legitimerade Sjuksköterskor  mål för sjuksköterskeutbildning, Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska och/eller kvalitetsindikatorer inom vård och omsorg. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.
Ees länderna

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Legitimerad Barnmorska (Patientsäkerhetslag 2010:659) Utöver vad som framgår i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ska specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård även: • ha kunskap om normal/avvikande psykisk utveckling genom hela livet • kunna identifiera, differentiera och handlägga såväl lindriga tillstånd som komplicerade tillstånd av samsjuklighet Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Klicka på bilden för full storlek Sv Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. Riksföreningen för anestesi och intensivvård har valt att utforma dokumentet för intensivvårdsjuksköterskan utifrån de tre huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska: omvårdnadens teori och praKtiK De tre områden inrymmer flera delområden. Den första utgåvan av Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom palliativ omvårdnad utkom 2008. Kompetens inom palliativ omvårdnad är under ständig utveckling och påverkas exempelvis av patienters behov av palliativ vård och närståendes behov av stöd samt av olika yrkesorganisationer, lärosäten och myndigheter.

Mer. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska  petensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska från 1995 och detta är en revidering av Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska från år.
Faktorer som påverkar barns lärande och utveckling

siemens umeå
alten consulting gehalt
sfi ersättning
lean startup metoden
übertritt ins gymnasium

KompetensbesKrivning - Riksföreningen för

Kompetensbeskrivningen är ett stöd för alla legitimerade sjuksköterskor inom Se hela listan på rikshandboken-bhv.se Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor är en sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening (SSF), vilket man också var vid det ursprungliga bildandet, under namnet Psykiatriska Rikssektionen, för dryga 50 år sedan (1964). PRF har samarbetsavtal med Vårdförbundet, www.vardforbundet.se.

Studentundervisning och ledarskap - adfs.rkh.se

1 De n nya K ompetensbeskrivn ing för l egi trad sjuksköterska ersät r de del s rör legitimerad sjuksköterska i 1995:5. 8 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska Ert dnr 56-937/2004 Högskoleverket har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag och lämnar följande synpunkter. Högskoleverket konstaterar att Socialstyrelsens förslag till kompetensbeskrivning utgör rekommendationer ifråga om den legitimerade sjuksköterskans Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska publice ­ rades år 2005 av Socialstyrelsen och utgör basen för kompetens­ beskrivningen för specialistsjuksköterska inom operationssjuk ­ vård. Specialistsjuksköterskeexamen infördes 2001 i Examensord ­ ningen, bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100). Inriktning styrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska som reglerar grund­ utbildade sjuksköterskors arbete (2005) ligger till grund för professionen. Före liggande kompetensbeskrivning beskriver det unika i kompetensområdet för Specialistsjuk­ sköterskan med inriktning mot kirurgisk vård.

Från student till legitimerad sjuksköterska. 4. 3. Teoretisk referensram.