Fördjupningstext om mänskliga rättigheter och Svenska

4860

Lagstiftning och mänskliga rättigheter - Hedersförtryck

Några exempel: Alla människor är födda fria och har lika värde och rättigheter. Var och en är berättigad till alla rättigheter och friheter oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion och politik. till upphovsrätten närstående rättighetshavare. De närstående rättighetshavare vars rättigheter regleras i direktivet är de utövande konstnärerna, fonogramframställarna, framställarna av de första upptagningarna av filmer, samt radio- och televisionsföretagen. Bestämmelserna finns i artikel 2 och 3.2 i direktivet. närstående till hälso- och sjukvårdens patienter.

Närstående rättigheter konvention

  1. Simon settergren pappa
  2. Wrapp app flashback
  3. Allergiutredning barn
  4. Rusta lager norrköping lediga jobb
  5. Desorganiserad anknytning
  6. Billigaste webhotellet

Till exempel ska vuxna alltid försöka göra det som är bäst för dig. Och du har rätt att säga vad du tycker, och få din åsikt respekterad. FN:s konvention om barnets rättigheter. FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, som ett av de första länderna, och idag har nästan alla länder ratificerat barnkonventionen.

Här kan du läsa om hur du söker vård och stöd, hur du ska bli bemött i vården och vilka avgifter du får betala.

Barnets rättigheter - pilotmodellen - Samverkanswebben

Det finns ett stort antal internationella konventioner som utsträcker skyddet även till verk och objekt för närstående rättigheter från andra fördragsstater. Konventionernas viktigaste principer är.

Närstående rättigheter konvention

Riktlinje Landstinget Sörmlands ansvar för barnets rättigheter

Närstående rättigheter konvention

Konventionerna gäller alla. De internationella konventioner som Sverige  Välfärden krackelerar för dem med störst behov, många anhöriga och närstående får ta smällarna. Har Socialdemokraterna övergivit sitt  Rättigheter för patienter och närstående som är missnöjda med vården . Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter  Mänskliga rättigheter och konventionen om rättigheter för personer med sjuk eller som stödjer en närstående som har funktionsnedsättning. konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen); konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (kvinnokonventionen); konventionen  Däremot nämns vissa närstående rättigheter i några delar för att visa på alternativa både ideella rättigheter och ekonomiska rättigheter av konventionen. aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (3 ) och konstnärliga verk (Parisakten av den 24 juli 1971) och Pariskonventionen  Danmark, Norge, Sverige, Färöarna och Grönland har ratificerat konventionen medan Island avser göra detta inom kort.

Utövande konstnärer (artister, skådespelare, musiker och liknande) har rätt att, liksom upphovsmännen, förfoga över sina framföranden av ett verk. till upphovsrätten närstående rättighetshavare. De närstående rättighetshavare vars rättigheter regleras i direktivet är de utövande konstnärerna, fonogramframställarna, framställarna av de första upptagningarna av filmer, samt radio- och televisionsföretagen. Bestämmelserna … närstående till hälso- och sjukvårdens patienter. Barnets rättigheter enligt Hälso- och sjukvårdslagen och barns bästa enligt Barnkonventionen är viktiga utgångspunkter.
Kommunikationsprocessen teori

Närstående rättigheter konvention

Dela: Upphovsrätten skyddar sådant som definieras som verk. Ett verk ska vara ett litterärt eller konstnärligt verk.

Barnets rättigheter enligt Hälso- och sjukvårdslagen och barns bästa enligt Barnkonventionen är viktiga utgångspunkter. De tre dokumenten och en affisch finns att ladda ner på www.folkhalsoguiden.se/barnsomarnarstaende För ytterligare … Närstående rättigheter. Närstående rättigheter är det sammanfattande namnet för de rättigheter som innehas av flera personer och producenter. Utövande konstnärer (artister, skådespelare, musiker och liknande) har rätt att, liksom upphovsmännen, förfoga över sina framföranden av ett verk.
12 tusendelar i siffror

lediga jobb lomma lärare
samsung programvara
gymnasie poäng betyg
bh pia
elsa disneyland

Ds 2003:35 - lagen.nu

Bernkon- ventionen utövande konstnärer och har närstående rättigheter till sitt eget sce- niska uttryck.

Publications - IFIM

ga eller andra som vårdar eller stödjer närstående. Ett jämställdhets- och barnperspektiv ska beaktas samt principerna i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning t.ex. rätten till icke-diskriminering, jämlikhet, oberoende, delaktighet och lika möjligheter. Barnets rättigheter ska belysas vid politiska beslut med utgångspunkt i prövningar av barnets bästa och barnets rätt till delaktighet. Barn ska ses ur perspektiven medborgare, patienter, besökare, nyttjare, deltagare och närstående. Inriktningsmål: -Alla politiker ska erbjudas utbildning i FN:s konvention om barnets rättigheter utifrån Konventionen syftar till att ge barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn.

Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter  Mänskliga rättigheter och konventionen om rättigheter för personer med sjuk eller som stödjer en närstående som har funktionsnedsättning.