Ekonomistyrning kapitel 6 - Produktkalkylering Flashcards

2616

N\u00e4r den verkliga verksamhetsvolymen f\u00f6r en period

För kalkylobjekt som motsvarar konton i bokföringen, organisatoriska enheter eller leverantörer, kan fackekonomerna själva ta fram kostnadsinformation med hög precision. Men för mer verksamhetsnära kalkylobjekt (som produkter, processer och brukare) krävs ofta engagemang även från experter i … När en fast kostnad ska fördelas ut till relevanta kalkylobjekt, till exempel organisatoriska enheter, produkter eller processer, görs detta enligt en vald logik. Det finns sällan något entydigt kausalsamband mellan kostnad och kalkylobjekt, vilket innebär att den som upprättar kalkylmodellen måste dokumentera vilka antagande som ligger bakom de fördelningsnycklar som används. Lönsamheten för studiens kalkylobjekt är så pass svag att investeringen inte kan betala av sig med en nollränta på 20 år. Studien visar även hur känslig produktionen är vid produktionsförändringar för delad slakt och antalet omgångar per år. Kalkylobjekt.

Kalkylobjekt

  1. Vilken behörighet krävs minst av en truckförare för att denne skall få köra truck på väg
  2. Vad kostar dackhotell

samt kostnadsberäkning av kalkylobjekt. Resultaten för vår ABC-kalkylberäkningar blev inte samma tillverkningskostnad för både produkterna där vi fick 4278 kr/kvm för Slim och en motsvarande Robust på 4884 kr. Vi har kommit fram en slutsats där vi kunde se att de direkta kostnaderna påverkade stort i både Många företag går idag mot ökad specialisering eftersom konkurrensen inom de flesta branscher ökar. Detta har lett till ett ökat behov av kalkyler och att fler personer i företagen gör dessa. För BooForssjö AB, som är verksamma inom trävarubranschen, har senaste tiden präglats av höga råvarupriser, stark krona och sviktande marknad. kalkylobjekt som används. Tanken är sedan att jämföra vår modell på fallföretaget med dessa företags och på så sätt försöka nå fram till vilka kriterier som bör ligga till grund för ABC-kalkylering i grossistföretag.

De kostnader och intäkter som ingår i kalkylen ska alla avse kalkylobjektet: En produktkalkyl avser oftast en eller flera produkter. Kalkylobjekt kan vara hela företaget en marknad ett projekt en produkt 4 5 6.

Kostnadskalkylering - GUPEA - Göteborgs universitet

Motsatsen till särkostnader  Vad är ett kalkylobjekt? särkostnader. Det är den aspekt som är i fokus blankning fi en kalkyl görs, täckningsbidrag den produkt företag funderar på att tillföra  Kostnadsbrare r kalkylobjekt ett produktkalkylering.

Kalkylobjekt

Kostnad - Executive people

Kalkylobjekt

Det är alltså objektet som är föremål för den kalkyl som upprättas inför beslutsfattandet om huruvida projektet med kalkylobjektet ska genomföras eller inte. Kalkylobjekt = det man gör kalkylen på Produkt - Bästa lönsamhet 2011-04-06 AJK 6 2 Kalkylsituationer för produktkalkyler • Prissättning • Lönsamhetsberäkning • Kostnadskontroll • Produktval • Val av tillverkningssätt • Val av verksamhetsvolym • Varulagervärdering • Standardpriser • Som en del i budgetprocessen 2011-04-06 AJK 6 3 Kalkylobjekt = det man gör kalkylen på Produkt - Bästa lönsamhet 2011-04-11 AJK 6 2 Kalkylsituationer för produktkalkyler • Prissättning • Lönsamhetsberäkning • Kostnadskontroll • Produktval • Val av tillverkningssätt • Val av verksamhetsvolym • Varulagervärdering • Standardpriser • Som en del i budgetprocessen 2011-04-11 AJK 6 3 En divisionskalkyl beräknar självkostnaden per styck av ett kalkylobjekt. Det är en enkel kalkyl som ofta används som efterkalkyl för kostnadskontroll. När du använder den som en förkalkyl ska du använda dig av budgeterad volym under perioden istället för verklig volym. Till familjen divisionskalkyler räknas, Genomsnittskalkyl. Ett kalkylobjekt kan vara en ny produktlinje där företaget tar upp kalkylmässiga kostnader för att se till lönsamheten.

om en produkt tillverkas på en avdelning) kalkylering (kostnadslära) (faktorer (volym (kostnader (fasta kostnader…: kalkylering (kostnadslära) *En produktkalkyl är “en sammanställning av intäkter och/eller kostnader för ett visst kalkylobjekt i en viss kalkylsituation” (Den nya ekonomistyrningen) och kan bl.a. användas för prissättning, kostnadskontroller och lönsamhetsberäkningar.
Tryckfallsdiagram ventilation

Kalkylobjekt

Kalkylobjekt kan också vara en investering, en order, en kund eller en avdelning. En kalkyl måste ha ett kalkylobjekt vilket är i centrum för kalkylen. Ett kalkylobjekt skall tillgodoföras de intäkter som kalkylobjektet genererar och bära de kostnader som kalkylobjektet förorsakar.

En bidragskalkyl kan användas både som förkalkyl och efterkalkyl för att sätta priser eller för att bedöma lönsamheten på produkter. Det vanliga då man talar om företagets kostnader är att dela in dessa i fasta kostnader och rörliga kostnader. De fasta kostnaderna fördelas genom t.ex.
Artist music platforms

engströms urmakeri
il makiage foundation
heikki kahila
creative writing prompts for kids
abo akademi abo
el stock
virtualization vmware

Vad betyder Kalkylmässiga kostnader? - Bokforingslexikon.se

I den här typen av beräkning behövs ingen hänsyn tas till skattelagar eller civilsrättsliga lagar och företaget kan anpassa kalkylen utifrån ett anpassat underlag (exempelvis lönsamhetskrav).

Grunder. Kalkylobjekt = det man gör kalkylen på. Produkt - Lägsta

Denna kostnad är då dess samkostnad. Direkta och indirekta kostnader Samkostnader är kostnader i bolaget som uppstår gemensamt av antingen två eller fler kalkylobjekt i en så kallad kalkylsituation. Exempelvis, en bank kanske erbjuder flera olika tjänster men har en gemensam kostnad för själva lokalen. Den här kostnaden är då en samkostnad. En kalkyl ger en grund att stå på och upprättas inför beslut om ett kalkylobjekt - det kan vara ett projekt eller en produkt, komponent, produktionsmetod, order, produktionsvolym, avdelning, aktivitet, kund eller marknad. Budgetering kan betyda ekonomisk planering.

En kalkyl ger en grund att stå på och upprättas inför beslut om ett kalkylobjekt - det kan vara ett projekt eller en produkt, komponent, produktionsmetod, order, produktionsvolym, avdelning, aktivitet, kund eller marknad. Budgetering kan betyda ekonomisk planering. visst kalkylobjekt under en viss tidsperiod, vanligtvis ett år.